swedish flag     british flag

portal Nämdö

arkiLogoHeaderArkipelag Systems
Nämdö

cows

Tasmanian cows 2002


Arkipelag Systems är ett enmansföretag, verksamt sedan 1993.
Då var inriktningen datorstöd för utbildning, idag digital fotografi, inscanning av analog film och småskalig träförädling.
 
Jag åtar mig mindre, intressanta uppdrag inom dessa områden. Uppgiften får gärna inbegripa användning av bilder i kunskapsförmedlande eller dokumentära sammanhang.
 
Kompetens finns (fanns) även inom naturvetenskap-materiallära (på högskole-nivå), programmering i C#, Delphi och Java samt signalteknik för järnväg.


Kontakt:
 
Lars Fredrik Larsson
 
email: larsf@namdo.nu
mobil: 070 720 2280

LFL
arkiLogoFooter
 

Senast ändrad 14 Mar 2021 av Lars Fredrik Larsson
larsf@namdo.nu