swedish flag     british flag
Meny: | Start | om Nämdö | karta | service | attResaätaSova | företag | mera |

Om Nämdö:

Översikts-
karta:

För interaktiv karta; klicka istället här

Introduktion

Nämdöskärgården breder ut sig med sina hundratals öar, kobbar och skär i ett område som sträcker sig från söder om Runmarö i norr till Mörtö Bunsö i söder. I väster ligger Nämdö- och Jungfrufjärdarna och den östra gränsen är havet- Östersjön.

Huvudön Nämdö är ca 7 km lång och 2 km bred och ligger ungefär 4 mil öster om Stockholm, fågelvägen.

I Nämdöskärgården bor runt 100 personer året om varav ca 35 på huvudön och resten utspridda på 18 omkringliggande öar.

I Sand och Solvik ligger "centrum" med bibliotek, hembygdsgård, skärgårdsmuseum och kyrka.
Tempo Nämdö Livs i Solvik har också bränsleförsäljning och sommartid servering.

Reguljära båtar lägger till vid flera bryggor på Nämdö och öarna runtomkring.

Bra grusväg går från Östanvik i norr till Bunkvik i söder, ca 5 km, med avtagsvägar till Solvik, Sand, Tjusvik och Västerby.
Dessutom finns cykelbar skogsväg från Nämdö Böte till Östanvik, och gott om fina promenadstigar.
De vanligaste typerna av fordon är fyrhjuling, traktor, moped och cykel.

NaturNämdös norra och västra sidor reser sig höglänta och ganska skogiga medan södra och östra delarna är ljusare och lägre.

De flesta husen ligger på ostsidan, öns inre är helt obebyggd naturskog. Det finns två insjöar, Storträsket och Västerbyträsk.

Öns flora är präglad av den kalkrika berggrunden, man kan hitta flera sällsyntheter som stenkrassing, murruta och 17 orkidéarter.

Tack vare det levande jordbruket med betesdjur, finns också fina hagmarker med ”mandelblom, kattfot och blå viol".

I skogarna kan man bl a möta älg, rådjur, räv och grävling. Dessutom finns en stor stam dovhjort som spritt sig från en utplantering på grannön Rågskär i början av 1960- talet. Ormvråk och fiskgjuse häckar på Nämdö, och havsörn seglar ofta in från närliggande fågelskyddsområden.

Historia

Nämdö finns omnämnt i skrift redan på 1200-talet i kung Valdemar Seirs seglingsbeskrivning över leden utmed den svenska kusten till Reval i Estland. Troligen har ön varit bebodd ännu tidigare även om säkra fornlämningar saknas.

På 1500-talet fanns åtta skattskrivna bönder i Vesterby, Vestanvich, Longvich, Rörstrand och på Mörtön. Sätesgården Östanvik var den största gården, under vilken många av de kringliggande hemmanen lydde.

Sommaren 1719 brändes nästan hela Nämdö av ryssarna. Gamla Östanviks gård låg tidigare vid Tyska församlingens feriekoloni, men byggdes efter rysshärjningarna upp längre söder ut, där man än idag kan se 1700-talshusen med sin gamla trädgård och allé. Dagens jordbruk drivs från den nya Östanviks gård, byggd i början av 1900-talet nära Östanviks brygga.

Nämdös befolkning var som störst på 1870-talet med 321 personer i församlingen, idag bor här ca 100 året runt, sommartid flera tusen. I början av 1960-talet köpte Stockholms stad stora delar av Nämdö och Uvö, marker som sedan 1998 ägs av Skärgårdsstiftelsen.

Interaktiv
Karta

Välj denna länk för en interaktiv karta med information, sevärdheter och bilder från många platser.
Även bryggor och Waxholmsbolagets rutter är utritade.

 

Senast ändrad 09 Dec 2021 av Lars Fredrik Larsson
larsf@namdo.nu