portal Nämdö
| meny | om Nämdö | service | attResaÄtaSova | företag | mera |

mera
 
 
Väder
Evenemang & Nyheter
Länkar
Föreningar
Om bilderna
mera Funke
Hemsidor på Nämdö
..ochSåVillViTacka..
Statistik
Annonsera !
Portalmuseum
 

Väder
  Länk till: Norsk Väder-site med detaljerat väder för Nämdö
 

Evenemang
& Nyheter
& Kalendarium
Upp
  Ladda ner senaste numret av papperstidningen 'Nämdö Nu' (pdf) här.
  Något slags kalendarium finns här.
  Senaste nytt om Guns Livs verkar finnas här, och inte på hemsidan.
 

Länkar Upp
  Nämdölänkar: Skärgårdslänkar: Barnens länkar:
 

Föreningar Upp
 
Alla Nämdö-föreningar uppmanas informera portalen om sin existens etc.
 

om bilderna Upp
  den här sidan finns mer information om bildernas innehåll och ursprung.
 

mera Funke Upp
  den här sidan finns flera fotografier av Axel Funke.
 

Nämdö-baserade hemsidor Upp
  Klicka här för indexsida över Nämdö-baserade hemsidor.
 

.. och så
vill vi tacka ...
Upp
  Denna web-plats har byggts helt utan glesbygdsunderstöd, projektpengar eller EU-bidrag. Vi vill dock tacka:
 • Lars-Åke Larsson och Petra Ossowski
  som gjort ett enastående arbete med att läsa in och sammanställa gamla fotografier från Nämdö. Vi har dessutom fått många värdefulla synpunkter på portalen. Besök deras webplats !
   
 • Inga Winroth för faktagranskning och lokalkännedom.
   
 • Julia Winroth för goda ideer och designsynpunkter.
   
 • Ann-Charlotte Sågerås, Karlskrona, och Jonas Ringholm, Lidköping, efterlevande till Axel Funke, som välvilligt lämnat sitt medgivande till användning av Axel Funkes bilder på denna webplats,
  samt Barbro Arenäs-Nilsson som bidragit till att detta medgivande förverkligats. 
 

Besöks
statistik
Upp
  Länk till: Statistik
 

Annonsera på
portal Nämdö
Upp
  Annonsera på portal Nämdö, från 200:- och uppåt.
Läs detta prospekt (i .pdf-format)
 

Portal
museum
Upp
  Här visas alla de banner-annonser som rullat förbi på portalens förstasida.


Last changed 06 Jun 2018 by Lars Fredrik Larsson
larsf@namdo.nu