portal Nämdö
| meny | om Nämdö | service | attResaÄtaSova | företag | mera |

 
Fotografiska dokument från Nämdö-området

 
Fotografier av Axel Funke.
 
 

Klicka på de små bilderna för större bild i separat fönster !
nr: AFeG021
motiv:
Mangårdsbyggnaden på Västerby, Nämdö. Någon gång 1907-22.
nr: AFeG025
motiv:
Nämdö prästgård.
nr: AFeG032
motiv:
(Enligt Folke Bengtsson:) Bullerö: Fr v Gustav Lindström, LångKalle, John Öhman, ?.
nr: AFeG033p
motiv:
Nämdö prästgård byggs 1907/08. Till höger möjligen Bernhard Nilsson.
nr: AFeG037p
motiv:
Gillinge. Nr 5 fr.v. : Anders Norman
nr: AFeG039
motiv:
Lindströms båt i Grönvik I bakgrunden Bengtssons hus i Grönvik (Knarrhamn), Nämdö. Uppgifter från Sture Bengtsson, Nämdö: Lindström, som var svensk-amerikan, kör. Han hade första motorn på Nämdö. Lindström hade affär och dansbana ovanför sin affär i Grönvik (i nuvarande Wennerbergska huset "Eriksberg"). Gillingebor köpte affären av Lindström och sålde den senare till Torner (Tholner enl George Öhman), som var bror till Sandström i Sand. Denne sålde sedan till Moberg, som var svärfar till kapten Wennerberg.
nr: AFeG064
motiv:
FBn: fr v Kalle Norman, Gillinge med sonen Anders Norman, Maria Funke (Axels mor).

Last changed 12 Apr 2015 by Lars Fredrik Larsson
larsf@namdo.nu