swedish flag     british flag
Meny: | Start | om Nämdö | karta | service | attResaätaSova | företag | mera |

Om bilderna på portal Nämdö

De gamla bilderna som utgör portalens tema har tillgängliggjorts genom ett omfattande ideellt arbete
av Lars-Åke Larsson och Petra Ossowski. De har också sammanställt den tillhörande textinformationen.GWT005C GWT060 VFN245 AFEG069 AFEG037 museum items logo AFEG009b

motiv: GWT005 Mangårdsbyggnaden på Västerängen före 1920.
Frans Westerberg som sitter längst till höger dog 1919.
Närmast Frans sitter hans fru Anna.
De fyra soldaterna bär "Landstormsuniformen". Har någon en trolig förklaring till att de fanns på Västeräng vid denna tid ?
 
ursprung: Gunhild Winroths samling
fotograf: okänd

motiv: Utanför arrendatorsbostaden på Västeräng, 40-talet
Den lilla flickan som vinkar är Sonia, första dottern till Wilhelm och Gunhild.
Men vilka är de andra barnen ?
 
ursprung: Gunhild Winroths samling
fotograf: okänd

motiv: GWT085 Borraggregat. Oliver Nilsson jobbade för Svenska Diamantborrning. Aggregatet hämtades från Ängsholmen 1 april 1941. Lundin skulle ha ett borrhål. Hästen med bläs kom från Västerängen där Herbert jobbat dräng. Bilden tagen vid Sand, Nämdö 1941. Från vänster: Herbert o Valter Fredriksson samt medhjälparen. (1 april 1940 enl Valter i april 1999.)
ursprung: Gunhild Winroths samling
fotograf: okänd

motiv: Fyra damer i segelbåt. Stiltje. Vilka de var lär vi aldrig få veta.
ursprung: glasplåt inscannad av Lars-Åke Larsson, (AFEG069)
fotograf: Axel Funke

4dames

motiv: Segling.
Någon har skrivit: "Möjl Kalle (på Brunn) Cederström?" på ett fotoark i Skärgårdsmuseet. Personen till vänster i båten ser dock ut som Oskar Karlsson i Krokvik. Jfr t ex nr 115 och 187.
ursprung: glasplåt inscannad av Lars-Åke Larsson, (AFEG065)
fotograf: Axel Funke

motiv: Skärgårdsmuseets logotype, (Här beskuren av en självsvåldig webmaster.)
skapad av: Evalis Helmer
Den faktiska logon ser ut så här:

Museum

nr: AFeG009
motiv: Petterssons hus i Sand, Nämdö, då posthus. Längst t.v. Albertina Borgh
ursprung: glasplåt inscannad av Lars-Åke Larsson, (AFEG009)
fotograf: Axel Funke

 

Senast ändrad 14 Mar 2021 av Lars Fredrik Larsson
larsf@namdo.nu