portal Nämdö
| meny | om Nämdö | service | attResaÄtaSova | företag | mera |

om bilderna på portal Nämdö
De gamla bilderna som utgör portalens tema har tillgängliggjorts genom ett omfattande ideellt arbete av Lars-Åke Larsson och Petra Ossowski. De har också sammanställt den tillhörande textinformationen.

 
motiv: GWT005 Mangårdsbyggnaden på Västerängen före 1920.
Frans Westerberg som sitter längst till höger dog 1919.
Närmast Frans sitter hans fru Anna.
De fyra soldaterna bär "Landstormsuniformen". Har någon en trolig förklaring till att de fanns på Västeräng vid denna tid ?
 
ursprung: Gunhild Winroths samling
fotograf: okänd
 
 

motiv: Utanför arrendatorsbostaden på Västeräng, 40-talet
Den lilla flickan som vinkar är Sonia, första dottern till Wilhelm & Gunhild.
Men vilka är de andra barnen ?
 
ursprung: Gunhild Winroths samling
fotograf: okänd
 
 

motiv: GWT085 Borraggregat. Oliver Nilsson jobbade för Svenska Diamantborrning. Aggregatet hämtades från Ängsholmen 1 april 1941. Lundin skulle ha ett borrhål. Hästen med bläs kom från Västerängen där Herbert jobbat dräng. Bilden tagen vid Sand, Nämdö 1941. Från vänster: Herbert o Valter Fredriksson samt medhjälparen. (1 april 1940 enl Valter i april 1999.)
ursprung: Gunhild Winroths samling
fotograf: okänd
 
 

motiv: Fyra damer i segelbåt. Stiltje.
ursprung: glasplåt inscannad av LarsÅke Larsson, (AFEG069)
fotograf: Axel Funke
 
  Vilka de fyra damerna var lär vi aldrig få veta, men så här vackra var de:
 
 
 

motiv: Segling.
Någon har skrivit: "Möjl Kalle (på Brunn) Cederström?" på ett fotoark i Skärgårdsmuseet. Personen till vänster i båten ser dock ut som Oskar Karlsson i Krokvik. Jfr t ex nr 115 och 187.
 
ursprung: glasplåt inscannad av LarsÅke Larsson, (AFEG065)

 
fotograf: Axel Funke
 
 
 
 

OlleF. motiv: Olle Fernlöf säljer fisk på marknaden vid Sands brygga.
fotograf: Lars-Åke Larsson
 
 

Nämdö Hembygdsgård motiv: Nämdö Hembygdsgård
ursprung: teckning av Camilla Strandman

 
 

Museum motiv: Skärgårdsmuseets logotype, (Här beskuren av en självsvåldig webmaster.)
skapad av: Evalis Helmer
 
Den faktiska logon ser ut så här:
 
Museum
 
 

Nämdö Skola motiv: Nämdö Skola
ursprung: Vem som gjort denna teckning får någon gärna informera mig om.

 
 

bild_Waxholmsbåt motiv: m/s Skärgården
ursprung: webplatsen På tur med Waxholmsbolaget

 
 

taxibåt motiv: inga uppgifter
ursprung: glasplåt inscannad av LarsÅke Larsson, (AFEG097)
fotograf: Axel Funke
 
 

motiv: Kjell Ekstrand reparerar ladugården på Västeräng
fotograf: Lars Fredrik Larsson

 
 

guestbookstudyAFEG123 motiv: "Troligen Bergvik"
ursprung: glasplåt inscannad av LarsÅke Larsson, (AFEG123)
fotograf: Axel Funke
 
 

glasplåtsbild_AFEG009 motiv: Petterssons hus i Sand, Nämdö, då posthus. Längst t.v. Albertina Borgh
ursprung: glasplåt inscannad av LarsÅke Larsson, (AFEG009)
fotograf: Axel Funke
 
 


Last changed 12 Apr 2015 by Lars Fredrik Larsson
larsf@namdo.nu